Posted in Մայրենի 6

Մայրենիյի հաշվետվություն

1․Քորլայն գիրքը
2․մայրենի
3․ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ
4․ԻՆՉ ԺԱՆՐԵՐՈՒՄ Է ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ
5․Իմ գիրքը
6․ՀՈՄԱՆԻՇ, ՀԱԿԱՆԻՇ, ՀԱՄԱՆՈՒՆ, ՀԱՐԱՆՈՒՆ
7․գոյական անուն
8․ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ
9․ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ
10․ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՄԱՍԻՆ
11․ԿՈՄԻՏԱՍՅԱՆ ՕՐԵՐ
12․ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐ
13․ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒ
14․ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐ
15․Բ, Պ, Փ-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
16․Գ, Կ, Ք-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
17․ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
18․Ձ, Ծ, Ց-Ի ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
19․ԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ
20․ընթերցանության ուրբաթ
21․Հարավային կողմն աշխարհիՊտղաբերում թող ըլլա…
22․ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՖԼԵՇՄՈԲ
23․ԲԱՌԻ ՈՒՂՂԻՂ ԵՒ ՓՈԽԱԲԵՐԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏ
24․ԱՇՆԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25․մայրենի
26․սեպտեմբերի հոկտեմբերի Ամփոփում
27․Իմ սմենասիրելի հայ գրողը
28․Համո Սահյան «ԱՆՏԱՌՈՒՄ»
29․Մայրենի
30․Մայրենի
31․Մայրենի ֆլեշմոբ
32․Դսարանական աշխատանք
33․Մայրենի
34․Ուրբաթ
35․ՄԱՅՐԵՆԻ
36․ԱՌԱԿՆԵՐԻ ՇԱՐՔ
37․ԳՈՐՏԸ ԱԳՈՒՏԱԳԱՎԱ
39․ՄԱՅՐԵՆԻ
40․ՄԱՅՐԵՆԻ
41․Ոսկեգույն աշուն
42․Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունները Իսպանիայում
43․ՄԱՅՐԵՆԻ
44․ՄԱՅՐԵՆԻ
45․Մայրենի
46․Մայրենի
47․Մայրենի
48․Մայրենի
49․Մայրենի
50․Մայրենի
51․Մայրենի
52․Մայրենի

Posted in Uncategorized

Մայրենի

Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պաչավոր մի կենդանի էր գալիս:

Չգիտեի, որ այդքան զորեղ հսկա ես:

Այդտեղ որսորդները երկոտանի զարմանալի կենդանի են տեսել:

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը ավելի երկար էր, գույնն էլ՝ ավելի դեղին:

Հայրաբար՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Մտերմաբար՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

Եղբայրաբար օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

Թշնամաբար եք խոսում:

Հարցը իր յուրային լուծեց ու գնաց:

 1. Ընդգծված բաղադրյալ բառերը փոխարինի՛ր բառակապակցություններով:

Սահման չունեցող հզորություն ու անսանձ գոռոզություն ուներ Թեմուրը: Միջին դարերի ոչ մի քաղաք չէր կարող համեմատվել նրա նոր մայրաքաղաքի հետ: Ճարտարապետի ձին մի օր կորել էր այդ քաղաքի ամենից մեծ պարտեզում և մեկ ամիս որոնումներից հետո հազիվ գտնվել: Թեմուրն իր մայրաքաղաքի՝ Սամարղանդի շուրջ բոլոր գյուղերն անվանել էր Բաղդադ, Կահիրե, Դամասկոս, որ աշխարհի ամենամեծ տարածքով քաղաքները որպես ամենափոքր տարածքով գյուղեր տեսներ:

Posted in Մայրենի 6

Մայրենի

1․ Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով:

ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:

ծաղկանոց, հյուրանոց, ավազանոց, մեղվանոց

բ) Գոգ, ձեռ, մատ:

գոգնոց, ձեռնոց, մատնոց

զ) Կապել, խարտել, սփռել:

կապոց, խարտոց, սփռոց

դ) Դրամ, կիլոգրամ, մետր:

դրամանոց, կիլոգրամանոց, մետրանոց

ե) Խշշալ, մռնչալ, զռռալ, ոռնալ:

խշշոց, մռնչոց, զռռոց, ոռնոց

2․ Առաջին շարքի յուրաքանչյուր բառ հնարավոր բոլոր ձևերով բաղադրի՛ր (բադադրալ բառեր կազմիր) երկրորդ շարքի ածանցների հետ:

Ա. Հյուսիս, լեզու, հայր, դրախտ, տոն, նկարիչ, մեղ(ք), հարս(ն), օտար, բազում, բն(ական), հան(ել), հաս(նել), դր (դնել), շահ(ել), պահ(ել):

Բ. Ույթ, ածո, ական, ային, անի, (ա)բար, ոտի, (ա)վոր, (ա)ցու, ություն:

Հյուսիսային, լեզվանի, լեզվական, լեզվային, հայրություն, հայրական, դրախտային, դրախտավոր, դրախտական, տոնական, տոնավոր, տոնային, տոնություն, տոնույթ, տոնաբար, նկարչային, նկարչություն, նկարչական, մեղավոր, հարսնացու, հարսնություն, հարսնական, օտարություն, օտարական, օտարացու, բազմություն, բազմական, բազմույթ, բազմոտի, բազմավոր, բնություն, բնական, բնականաբար, բնույթ, հանածո, հասական, դրական, դրածո, դրություն, շահույթ, պահածո, պհույթ:

3․ Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Մարդատար գնա.ժցքը կարո՞ղ է քսանմեկ րոպեում կտրել անցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ Խաղաղ օվկիանոսից մինչև Ատլանտյան: Դա նույնիսկ ինքնաթիռով հնարավոր չէ: Բայց ամերիկակն մի համալսարանի գիտնականներ պնդում են, որ այդ իրագործելի է: Մի ագգային գիտաժողովում նրանք ստորերկրյա նոր փոխադրամիջոցի նախագիծ են ներկայացրել:

4․ Ընտրի՛ր փակագծում գրված տարբերակներից մեկը։

Ազատ (ինքնագլուխ, անկաշկանդ, ազատ, անկախ) ոճի ըմբշամարտին հատուկ է գյուտերի (հնարների, հնարքների, գյուտերի) ազատությունը: Ասենք՝ թույլատրվում է իրավունք է տրվում (իրավունք է տրվում, արտոնվում է) բռնել մրցակցի ոտքը, ոտք թեքել, գցել (շրջել, թավալել, գլորել, գցել): Դասական (ընտիր, դասական, օրինակելի) ոճի մարզիկը ոտքով հնարքների (գյուտերի, հնարքների, հնարների) դիմելու իրավունք (իշխանություն, իրավասության, իրավունք) չունի: Երբ նորից ծնվեցին (ծնվեցին, կյանք մտան) օլիմպիական մրցումները (մրցումները, խաղերը), դրանց ծրագրում տեղ գտավ (տեղ գրավեց, տեղավորվեց, տեղ գտավ, արտահայտվեց) դասական ըմբշամարտը:Սկզբում քաշային անջատումներ (անջատումներ, ճյուղավորումներ, բաժանումներ) չկային:

5․Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ-ծովամարտ, ձեռնասուն

Բևեռախույզ, երկրամերձ-բևեռամերձ, երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ-մարդակեր, ձկնավաճառ

6․ Հնչյունափոխված արմատները գտի՛ր, գրի՛ր դրանց անհնչյունափոխ ձևերը և նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Պատկերազարդ, բազկաթոռ, ոսկեվառ, մաքսանենգ, կաղնեփայտ, գրկել, լեռնաշղթա, պատուհան, ամառնամուտ, մարդամոտ, ժամացույց, հողագունդ, ջերմանավ, սրտապատառ, ցուցանակ, սիրառատ, գինեվաճառ, գերեվաճառ, բարեգութ, մատենագիր, լուսամուտ:

Պատկեր+զարդ, բազմել+աթոռ, ոսկի+վառվել, մաքս+նենգ, կաղնի+փայտ, գիրկ+ել, լեռնային+շղթա, պատ+հան, ամռան+մուտ, մարդ+մոտ, ժամ+ցույց, հող+գունդ, ջերմ+նավ, սիրտ+պատառ, ցույց+անակ, սեր+առատ, գինի+վաճառող, գերի+վաճառող, բարի+գութ, մատ+գիր, լույս+մուտք:

Posted in Մայրենի 6

Մայրենի

 • Բացատրի´ր նշված «ձմեռային» դարձվածքների իմաստները.
  Ա) կյանքի ձմեռ-ծերություն
  Բ) անձյուն ձմեռ-անճարակ մարդ
  Գ) անցյալ ձմռան ձյուն-արժեք
  Դ) գլխին ձյուն գալ- աղետի ենթարկվել
 • Գրի´ր, թե նշված թվականներից յուրաքանչյուրը ո՞ր ստեղծագործությունների վերնագրերում է քեզ հանդիպել:
  Ա) երեք-«3 խոզուկները»
  Բ) տասներկու-«12 ամիսներ»
  Գ) քառասուն-«Ալիբաբան և 40 ավազակները»
  Դ) հազար-«1000 ու 1 գիշեր»
 • Բացատրի´ր երեք դարձվածքների իմաստները և գտի´ր ավելորդ արտահայտությունը, որը չունի դարձվածային իմաստ:
 • Ա) կարապի երգ -վերջին երգ
 • Բ) ճնճղուկի սիրտ-վախկոտ
 • Գ) հավի խելք-խելքի պակասություն
 • Դ) ծիծեռնակի ձայն-ավելորդ
 • Եթե հնարավոր լիներ, խաղալիքների փոխարեն ի՞նչ բառ-մաղթանքներով կզարդարեիր տոնածառը: Ի՞նչ բառ-մաղթանքով կզարդարեիր տոնածառի գագաթը:

Առողջություն, երջանկություն, բարություն, արդարություն, ազնվություն, պտղաբերություն, պայծառություն, լավություն

խաղաղություն

 • Նշված բառերից տառեր օգտագործելով ու վերադասավորելով՝ հավաքի´ր այլ բառեր:
  Եղջերվասահնակ, ցրտաշունչ, ձյունաճերմակ, խնդրանք, քաղցրավենիք, տարեմուտ:

սահնակ, հասկ, ակ, կա, նա, վար, վարս, սանր, վերջ, սար

ցուրտ, շատ, շաշ, նուշ, տուն, շուն, աշուն,  շունչ, Շաց

ձյուն, ճերմակ, կամար, կա, ակ, աճ, ճանճ, նանա

Դրա, դար, Արա, նանա, նա, նրանք

Քաղցր, վարք, վերք, վար, վեր, քաղաք, քար, Արա, ցավ, ցավեր, Արաներ, քաղցրավենիքներ

 • Փոխադրի՛ր արևմտահայերեն հատվածը արևելահայերեն:
  Կաղանդ պապա,
  Որքան կրնաս, շուտ եկուր,
  Ալ չեմ վախնար, ես կը սիրեմ քեզ հիմա․
  Դուն մի նայիր իմ բառերուս կցկտուր,
  Դէմքիս գոյնին ու քայլերուս դողահար։

Ձմեռ Պապ,

Որքան կարող ես շուտ արի,

Էլ չեմ վախենա, ես կսիրեմ քեզ հիմա

Դու միհատ հայիր իմ անկապբառերին,

Դեմքիս գույնին ու քայլերից դողացող:

 • Բացատրի´ր «մարդ» բառի հոմանիշների ծագումը, իմաստները;
  Ա) մահկանացու-մահացող
  Բ) ադամորդի-մարդ
  Գ) հողածին –մարդ
 • Պատկերացրո´ւ՝ Ձմեռ պապը քեզ խնդրել է գրել իր ամանորա ուղերձի խոսքը՝ աշխարհի բոլոր մանուկներին ուղղված: ( Գրի´ր այդ ուղերձը՝ օգնիր նրան) ։

Սիրելի թոռնիկ այդ ես եմ՝ Ձմեռ պապը ես քեզ շատ եմ կարոտել: Երեխաներից մեծ մասը խնդրել է ինձնից՝ երջանկություն, խաղաղություն, բարություն, առողջություն, պայծառություն, լավություն, արդարություն, ազնվություն և իհարկե ձյուն:Ես այսօր կփորձեմ իրականացնել այդ ամենը նաև ձեր ամենաշատ սպասվող երազանքները: Մաղթում եմ քեզ ամենալավ բաները: Ուրախ եմ, որ կարդացիր նամակս:

Սիրով՝Ձմեռ Պապ.

Posted in Հաշվետվություն, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիայի հաշվետվություն

 1. Քանի՞ աշխատանք է կատարված և տեղադրված բլոգի Մաթեմատիկա բաժնում։ 45

  Ո՞ր նախագծերին ես մասնակցել․ թվարկել անվանումներով։Կրթությունն սանալն իմ իրավունքնե, սեբաստացու օրեր ։
 2. Տեղադրիր առարկայի շրջանակներում կատարածդ աշխատանքների հղւմները։
  1․ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՆ ԻՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ Է                      
  2․ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ԵՎ ԱՄԵՆԱՓՈՔՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ
  3․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 14.09.2022
  4․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 15.09.2022
  5․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 16.09.2022
  6․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 19.09.2022
  7․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 22.09.2022
  8․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 26.09.2022
  9․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 23.09.2022
  10․ՏԱՌԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  11․ՄԱԹԵՄՏԻԿԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  12․ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  13․ՈՒՂԻՂ ԵՎ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  14․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
  15․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՏՈԿՈՍ
  16․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՄԱՍԵՐ ԵՎ ՏՈԿՈՍՆԵՐ
  17․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՄԱՍՇՏԱԲ
  18․ՄԱՍՇՏԱԲ
  19․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
  20․ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  21․ԴԻԱԳՐԱՄՆԵՐ
  22․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ
  23․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՊԱՏԱՀՈՒՅԹՆԵՐ
  24․ՊԱՏԱՀԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՃԱԽԱԿԻԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  26․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՊԱՏԱՀՈՒՅԹԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
  27.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐ
  28.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ
  29.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՂ
  30.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ՀԱԿԱԴԻՐ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐ
  31.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԻ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԺԵՔ
  32.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ
  33.Մաթեմատիկա 11․25․2022
  34.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄ
  35.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՀԱՆՈՒՄ
  36.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄԸ
  37.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄ
  38.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄ
  39.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ
  40.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ
  41.ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ
  42․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ
  43․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
  44․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
  45․ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ


 3. Ո՞ր թեմայի աշխատանքներին չես մասնակցել, որո՞նք են բացթողումներդ։ 2բացթողում
 4. Ի՞նչ ժամկետում ես պատկերացնում և պատրաստվում կատարել բաց թողնված աշխատանքները, լրացնել բաց թողնված նախագծերը։ 12․22․2022
 5. Քանի՞ ֆլեշմոբի ես մասնակցել։2 ֆլեշմոբի եմ մասնակցել
 6. Մասնակցե՞լ ես արդյոք մաթեմատիկայի օլիմպիադայի կամ այլ մրցույթի. թվարկիր։չեմ մասնակցել
 7. Ի՞նչ մաթեմատիկական թեմայով ես ցանկանում տեսնել հաջորդ նախագիծը։դեռ չգիտեմ
 8. Ինչպիսի՞ն կլինի քո մասնակցությունը հաջորդ ուսումնական շրջաններում մաթեմատիկայի դասընթացին։ լավը
 9. Ինչպե՞ս կգնահատես առարկայի շրջանակներում մինչ այժմ կատարածդ աշխատանքը։8

Posted in Մաթեմատիկա 6

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԿՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Որոշիր C(−2;3) կետի օրդինատը:

Պատասխան՝ 3

2.Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր:

Koord_plne_3.png

Որոշիր A կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ A(3;4)

3.Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում:

K(0;16) կետը գտնվում է օրդինատների առանցքի վրա:

4.Որոշիր, թե ո՞ ր քառորդում է գտնվում տրված կետը

E(21;−23) կետը գտնվում է IV քառորդում:

5.Տրված են հետևյալ կետերը՝

C(45;−10)

K(−10;45)

M(45;21)

R(−10;−22)

Որոշիր, թե ո՞ր կետն է գտնվում I-ին քառորդում:

M-ն

6.Կոորդինատային հարթության վրա տրված է (2;6) կետը:

Ո՞ր կետն է համաչափ տրված կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:

(2;-6)

7.Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:

Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);B(0;1);D(4;0)

Գտիր C չորրորդ կետի կոորդինատները: C(4;1)

8.Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (−55;0) կոորդինատներով կետը:

Գտիր y-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ (55;0)

9.Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետըO(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (18;0) կոորդինատներով A կետն է:

Որոշիր OA հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ C(9;0)

2. Հատվածի մի ծայրակետըO(0;0) կետն է:

Մյուս ծայրակետը (0;36) կոորդինատներով B կետն է:

Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ D (0;18)

Posted in Մաթեմատիկա 6

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

660. Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։

+ և –

661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է (տե՛ս նկ. 70)։ Որքա՞ն է քառակուսու անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

image-16

8:2=4

4×4=16

16×2=32

32

662. ABCD ուղղանկյան BD անկյունագծի երկարությունը 26 սմ է, ABDեռանկյան պարագիծը` 60 սմ (տե՛ս նկ. 71)։ Որքա՞ն է ABCD ուղղանկյան պարագիծը։

image-17

26:2=13

13×2=26

26×2=52

26+52=78

664. Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքենաներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու 30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը:

85-70=15

30:15=2

85×2=170

Պատ.՝170

630. Պատկերված մարմինները (տե՛ս նկ.69) կազմված են 8 սմ³ ծավալ ունեցող միանման չորսուներից։ Գտե՛ք այդ մարմինների ծավալները և որոշե՛ք, թե նրանցից որոնց ծավալներն են իրար հավասար։

image-18

629. Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ երկրորդը՝ 120000 դրամ։

168000-120000=48000

48000:16=3000

3000:2=1500

1500-16=1484

1500+16=1516

Պատ.՝ առաջինը 1516, իսկ երկրորդը՝ 1484

628. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։

Այո

Posted in Մաթեմատիկա 6

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

649. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի հավասարություն.

ա) – 5 · (4 + 3) = * 5 · 4 * 5 · 3, +

բ) 8 · (–7 – 1) = * 8 · 7 * 8 · 1, –

գ) 11 · (–6 + 5) = * 11 · 6 * 11 · 5, +

դ) –2 · (10 – 2) = * 2 · 10 * 2 · 2, –

670. Հայտնի են 1 թվի հետևյալ հատկությունները.

ա) բնական թիվը 1-ի բաժանելիս ստացվում է նույն թիվը,

բ) բնական թիվը ինքն իրեն բաժանելիս ստացվում է 1։

Ճի՞շտ են արդյոք այդ հատկությունները բացասական ամբողջ թվերի դեպքում։ Այո

677. Տրված են երկու կոտորակներ՝
3141/7777և 31413141/77777777
Նրանցից ո՞րն է ավելի մեծ։ 3141/7777

678. Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

-15
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

1

679. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից ամենամեծը հավասար է՝

ա) –11-ի, բ) 0-ի, գ) +2-ի, դ) –1-ի։

-11, -12, -13, -14

0, -1, -2, -3

2, 1, 0, -1

-1, -2, -3, -4

681. Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված եռանկյան մակերեսը։

image-15

683. Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,
երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

Լուծում՝

250×40=10000

10000:100=100

250-100=150

150×40=6000

6000:100=60

150-60=90

Պատ.՝90

686. Գրե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքները 5-ից փոքր են։

1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4

Posted in Մաթեմատիկա 6

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
ա) +7, –4,

բ) –5, –11,

գ) –2, +8,

դ) +12, –12,

Բոլորը ճիշտ են

639. Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման զուգորդական օրենքի ճշտությունը.
ա) +9, –2, +3,

բ) –5, +4, +7,

գ) –6, –10, +8,

դ) +5, –8, –5,

ե) +2, +15, –6,

զ) –16, –3, –9,

Բոլորը ճիշտ են

640. Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.
ա) –5, –6, –11,

բ) 0, –8, +12,

գ) +2, –10, +7,

դ) –16, –18, +20,

ե) +8, 0, –17,

զ) –6, –1, –19

Բոլորը ճիշտ են

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7), 42

բ) (–1) · (–1) · (–1 ), -1

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2), -120

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5), 420

643. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը բացասական թիվ լինել:

Ոչ

645. Եթե բացասական արտադրիչների քանակը կենտ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել: Այո

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ), -1

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ), -4200

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 ),  800

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ),  945

651. Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե՝
ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական, +
բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական, –
գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական, –

656. Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) | * | = 4, -4

բ) 2 · | * | = 8, 4

գ) | * | = 0, 0

դ) – | * | = –1, 1